Čo je Wise.limo?

Jedinečný rezervačný systém pre objednávanie prepravných služieb nielen v Bratislave, ale aj na celom území Slovenska a blízkych krajín (pozn: Vozidlo vychádza vždy z Bratislavy).

V čom ale spočíva jeho jedinečnosť? V posune od rezervácií prostredníctvom telefónov, emailov alebo faxov k objednávke cez rýchlu jednoduchú mobilnú aplikáciu.

Pre koho je Wise.limo určené?

Webová a mobilná aplikácia Wise.limo je určená predovšetkým pre firemnú klientelu, ktorá organizuje pracovné cesty (jazdy) na území Slovenska, ako aj v zahraničí.

S akými dodávateľmi spolupracuje Wise.limo?

Ako zástupcovia spoločnosti Wise.limo kladieme pri výbere dodávateľov mimoriadny dôraz kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť. Všetci dodávatelia musia spĺňať zákonom predpísané povinnosti o preprave na pozemných komunikáciách, predovšetkým Zákon 56/2012 Z.z o cestnej doprave, ktorý hovorí napríklad o stave vozidiel spĺňajúcich podmienky pre vykonávanie taxi služby.

Aké sú vozidlá jazdiace pre Wise.limo?

Vozidlami jazdiacimi pre Wise.limo sú automobily strednej a vyššej triedy. Medzi takéto vozidlá patrí Mercedes Benz triedy E s označením BUSINESS, Mercedes Benz triedy S s označením FIRST CLASS alebo zástupca triedy minibusov Mercedes-Benz Viano s označením BUSINESS VAN.

Ako je možné uskutočniť objednávku cez Wise.limo?

Objednávku je možné uskutočniť dvoma spôsobmi:

  • Prostredníctvom mobilnej aplikácie podporovanej operačnými systémami Andriod a IOS.
  • Prostredníctvom webovej stránky wise.limo vyplnením formulára v úvode stránky.
Ako prebieha realizácia platby a aké spôsoby platby môžem využiť?

Realizáciu platby môže uskutočniť klient dvoma spôsobmi.

  • Priamo u šoféra po poskytnutí prepravnej služby v hotovosti alebo platobnou kartou (VISA, Maestro, American Express a iné)
  • Faktúrou vopred (pozn: Výhradne zazmluvnený klient)
Ako prebieha komunikácia medzi objednávateľom a dodávateľom prepravnej služby v rezervačnom systéme Wise.limo ?

Objednávateľ (klient) vytvorí objednávku, ktorú môže podľa potreby aktualizovať. Každá objednávka, ako aj zrealizované aktualizácie, sú zaslané dodávateľskej spoločnosti a následne vodičovi.

Je možné objednávku vo Wise.limo meniť alebo zrušiť?

Áno. Objednávku môžete aktualizovať (meniť jednotlivé údaje) alebo zrušiť priamo vo vašom účte v rezervačnom systéme Wise.limo.

Máte záujem stať sa našim partnerom?

Ak ste dodávateľ prepravných služieb alebo firma, ktorá využíva prepravné služby a máte záujem s nami spolupracovať, kontaktujte nás na emailovej adrese info@wise.limo.